Kaj je destratifikacija – ventilatorji Airius

Kako vam lahko ventilatorji Airius prihranijo do 50% stroškov ogrevanja, izboljšajo bivalne pogoje v prostorih ter znižajo ogljični odtis vašega poslopja

Napredna tehnologija – nižji stroški

Prihranek do 50% med kurilno sezono

Ventilatorji Airius - Destratifikacija in rekuperacija

5o hladneje v poletnih mesecih

Zniža stroške ogrevanja za 20-50%

Zniža stroške hlajenja za 20-40%

Zniža emisije CO2 za 20-50%

Poveča udobjE strank in zaposlenIH

Kaj je termična stratifikacija

Fizika nas uči, da se toplejše plasti zraka vedno dvigujejo. Pojav seveda deluje v vseh prostorih, ne glede na konfiguracijo (oblika, velikost, zasedenost s preprekami).

Končni učinek tega pojava je nastanek zračnih plasti različnih temperatur, pri čemer so najhladnejše plasti pri dnu prostora, najtoplejše pa neposredno pod stropom. Seveda plasti niso fiksno ločene, načeloma pa velja, da pomeni vsak meter višine prostora približno 0,9 – 1,0oC razlike v temperaturi. Pri prostoru višine 8 m tako računamo s temperaturno razliko približno 7-8oC, kar bomo upoštevali pri vseh v nadaljevanju navedenih primerih.

Nastanek temperaturnih plasti imenujemo stratifikacija (angl. stratification).

Destratifikacija

Destratifikacija je torej, poenostavljeno povedano, odprava temperaturnih plasti v prostoru.

Ker je nastanek temperaturnih plasti fizikalno pogojen in se mu ne da izogniti, je edina način za odpravo temperaturnih plasti, da se jih lotimo fizično. Temperaturne plasti tako lahko odpravimo le z mešanjem celotnega zraka v prostoru, čemur so namenjeni različni ventilatorji.

 

Prostor brez drugih vplivov

Če pustimo ogrevani prostor brez drugih zunanjih vplivov, se različno tople zračne plasti same porazdelijo tako, da so najtoplejše plasti pri vrhu.

Pojav se imenuje stratifikacija in je popolnoma naraven, saj se toplejši in lažji zrak vedno dviga.

Končni učinek je velika razlika med temperaturama pri tleh in pod stropom prostora. Toplota pod stropom je za nas izgubljena in ničemur ne služi. Zrak smo ogreli brez kakršnega koli učinka na udobnost v prostoru.

Razen, če vpeljemo v prostor nov dejavnik – mešanje plasti zraka.

Stratifikacija in Destratifikacija z ventilatorji Airius

Cilji in učinki destratifikacije – Teorija

Učinkovita destratifikacija pomeni popolno odpravo temperaturnih plasti v prostoru. V takem primeru je temperatura zračnih plasti, ne glede na kraj in višino merjenja znotraj prostora, enaka.

Praktično je tako popolno stanje v prostorih žal nemogoče doseči. Razlog je enostavno dejstvo, da zakoni fizike delujejo neprestano, tudi medtem, ko se mi po svojih najboljših močeh trudimo odpraviti razlike. Borba s fizikalnimi zakoni je v velimi meri Sizifovo delo. Zato je odličen in sprejemljiv rezultat že, če znižamo razliko v temperaturah z navedenih 8oC, kar velja za prostor brez zunanjih vplivov, na 1-2oC.

Prostor z vgrajenimi ventilatorji Airius

Ventilatorji Airius zaradi patentirane tehnologije ohišja in močnih motorjev ustvarjajo počasi se gibajoč stolpec zraka. Ta ob stiku s tlemi ustvarja drobne vrtince, ki učinkovito mešajo zračne plasti.

Rezultat vgradnje in delovanja ventilatorjev Airius je skoraj popolno izenačenje temperature v celotnem prostoru.

S tem t.i. odpadno toploto izpod stropa, ki je za nas sicer izgubljena, vrnemo v prostor, kjer so dejansko potrebujemo.

Z rekuperacijo te toplote dosežemo 20 – 50% manjšo porabo energije za ogrevanje (glede na splošne lastnosti prostora). 

Stratifikacija in Destratifikacija z ventilatorji Airius

Destratifikacija: vpliv na stroške ogrevanja

Matematika in fizikalna logika pravita takole.

V običajnem prostoru višine 8 m, ki ga ogrevamo, se ustvari temperaturna razlika med tlemi in stropom, ki znaša skoraj 7oC. Stroški ogrevanja za ta prostor so povprečno 300€ mesečno (primer, ki ni oprt na nikakršne izračune, ampak je tu le kot primer).

Termostat, ki je nameščen na steni prostora, je nastavljen na 22oC, kar je naša željena temperatura v prostoru.

Termostat je seveda nameščen na standardni višini cca 1,6 m od tal, kjer tudi meri temperaturo v prostoru. Od stropa prostora je oddaljen 6,4 m, kar skladno s prejšnjimi meritvami pomeni, da je v trenutku, ko termostat doseže nastavljeno temperaturo, na višini 8 m (pod stropom) temperatura za 5,6oC višja. To pomeni temperaturo kar 27,6oC. Obratno velja za temperaturo neposredno pri tleh, ki potemtakem znaša 20,6oC oziroma 1,4oC manj od željene. Če želimo tudi pri tleh temperaturo 22oC, moramo termostat nastaviti ustrezno višje, v tem primeru na skoraj 24oC, kar pa pomeni temperaturo pod stropom že blizu 30oC.

Destratifikacija – Praksa

Seveda je to vse le teorija. Številke pa se pokažejo kot presenetljivo natančne, ko ventilatorje Airius dejansko vgradimo v prostor in rezultate tudi izmerimo.

V nadaljevanju so prikazani rezultati neodvisnega testa BSRIA, kjer so s termičnimi kamerami zabeležili stanje v prostoru pred in po vgradnji ventilatorjev Airius.

Destratifikacija - Prostor brez Airius
Destratifikacija - Prostor z ventilatorji Airius

Na slikah je vidna razporeditev toplote v prostoru višine 8 m in razlike v temperaturi. Vidimo, da je temperatura pri tleh v normalnem stanju (Figure 1) 17 – 18oC, medtem ko je temperatura pod stropom 23-24oC.

Ob enakem ogrevanju se po vklopu ventilatorjev Airius (Figure 2) toplota razporedi drugače. Temperatura ob tleh tokrat znaša 19 – 20oC, pod stropom pa le še 21-22oC.

Izgube energije

Visoka temperatura zraka pod stropom, ki se ji zaradi naravnih zakonov fizike enostavno ne moremo izogniti, pomeni velike izgube energije. Glede na samo konstrukcijo prostora in ostrešja so le-te seveda različne, v vsakem primeru pa izgubljamo energijo že samo s tem, da ogrevamo prostor, ki ga ne uporabljamo.

Ventilator Airius lahko z učinkovitim mešanjem zračnih plasti to toploto prenese v nižje dele prostora, kjer jo dejansko potrebujemo. Dejansko s tem v veliki meri odpravi toplotne plasti (destratifikacija).

Galerije

Dodatno težavo prinašajo galerije, še posebej, če so na njih nameščeni delovni prostori. Če sledimo prejšnjemu primeru lahko ob takih nastavitvah računamo na galeriji s temperaturo skoraj 25oC, kar je za delo na meji primernosti. Z uporabo ventilatorjev Airius lahko to temperaturo znižamo na sprejemljivo raven in s tem bistveno izboljšamo bivalne in/ali delovne pogoje na galerijah.

S tem se tudi izognemo nepotrebni uporabi klimatskih naprav, ki jih marsikje v primeru previsokih temperatur na galerijah enostavno morajo uporabljati za doseganje dobrih delovnih pogojev. Kar seveda pomeni dodaten prihranek.

 

Akumulacija toplote, kondenz in plesni

Z uporabo ventilatorjev Airius prisilno vračamo odpadno toploto izpod stropa proti tlem prostora. Ko počasi se gibajoč stolpec toplega zraka doseže tla, se del toplote porabi za segrevanje tal in sten. Toplota se tako akumulira (shranjuje) v tla in stene ter znova oddaja, ko je gretje izključeno oziroma se temperature znižajo. 

S tem se dodatno izboljšajo pogoji bivanja in dela v prostoru, saj to pomeni manjša temperaturna nihanja. Zmanjša se tudi pojav kondenza na površinah v prostoru in s tem možnosti pojava škodljivih plesni.

Povzetek

V prostoru želimo temperaturo 22oC, kar smo tudi nastavili na termostatu. Kljub vsemu pa dosežemo pri tleh le temperaturo 20,6oC, medtem ko je temperatura neposredno pod stropom kar 27,6oC, čeprav tam ogrevanja dejansko ne potrebujemo.

Ko v prostor namestimo ventilator Airius, lahko računamo z zmanjšanjem razlike med temperaturo zraka pri tleh in pod stropom na 1,5 – 2oC. Temperaturna razlika na vsak meter višine prostora se torej zmanjša s prejšnjih 0,9oC na vsega 0,2 – 0,25oC.

V najnižjem delu prostora, kjer se ljudje zadržujemo, se temperatura dejansko dvigne za nekaj oC, v našem primeru za 2,4oC. In tu se skriva naš prihranek, saj zdaj za doseganje željene temperature dejansko lahko znižamo temperaturo na termostatu.

Naši mesečni stroški ogrevanja, na začetku navedeni kot 300€, se torej znižajo za približno 25%, torej na 225€. Ustvarili smo prihranek 75€ mesečno oziroma 450€ na kurilno sezono (6 mesecev).

Neposredna posledica uporabe ventilatorjev Airius je, da lahko za doseganje željene temperature znižamo nastavljeno temperaturo na termostatu.

In vsaka oC manj na termostatu neposredno pomeni nižje stroške ogrevanja, odvisno od prostora in načina ogrevanja lahko tudi preko 10%. 

Pravilna izbira ventilatorjev Airius

Izkušnje in meritve, opravljene v prostorih z nameščenimi ventilatorji Airius, kažejo na znižanje stroškov v višini 25 – 40%, v izjemnih primerih pa tudi preko 50%. Seveda je skoraj nemogoče z gotovostjo napovedati, kako se bo vsak posamezen prostor “obnašal”, saj je na voljo enostavno preveč spremenljivk, ki te izračune spreminjajo. Na gibanje toplote vplivajo tako oblika prostora in ovire v njem (pohištvo, stroji, itd) kot tudi prisotnost ljudi. Prav tako je razlika med običajnimi konvekcijskimi ogrevali (radiatorji) in grelci z vpihom ali talnim gretjem. Za dodatne težave poskrbijo okna in vrata ter pogostnost odpiranja le-teh.

Zato so številke o pokritosti površine in višine prostorov, navedene v tehničnih podatkih posameznih ventilatorjev Airius, okvirne. Pravilna izbira modela ventilatorjev za posamezno konfiguracijo prostora običajno sloni na izkušnjah in potrjenih rezultatih iz znanih namestitev. V realnem okolju niti dva prostora nista popolnoma enaka.

Destratifikacija z ventilatorji Airius

Ventilatorji Airius so namenjeni vgradnji v prostore višin od 2,5 m do 35 m.

Po zaslugi patentirane oblike ohišja in visoko zmogljivih elektromotorjev ustvarjajo usmerjen in počasen stolpec zraka, ki ob stiku s tlemi ustvarja vrtince. Ti vrtinci učinkovito zmešajo zračne plasti različnih temperatur in s tem izenačijo temperaturo v celotnem prostoru do razlike 1,5 – 2oC.

To pomeni, da učinkovito prenesejo toploto, ki se zbira v višjih delih prostora, nazaj na višino tal, kjer se ljudje nahajamo.

Toplota, ki se zaradi kroženja toplega zraka akumulira v tleh, še dodatno pomaga pri izenačitvi temperatur.

Neposredna posledica je, da lahko za doseganje enakih temperatur znižamo nastavitve termostatov v prostorih, kar pomeni manj ogrevanja in seveda nižje stroške ogrevanja.

 

Modeli Airius

Na voljo je več različnih modelov ventilatorjev Airius, ki so namenjeni različnim prostorom in zahtevam po vizualni združljivosti ventilatorjev z okoljem.

V osnovi so to prosto viseči ventilatorji, ki pa jih z uporabo kompleta za spuščeni strop uporabljamo tudi v prostorih s spuščenim stropom. Vsem modelom je skupna učinkovita destratifikacija zraka v prostoru, kar prinaša neposredne prihranke pri ogrevanju, boljše počutje in večje udobje ljudi v prostoru.

Prostoviseče enote

Spuščeni strop

Kako Airius deluje?

Sistem Airius s počasnim usmerjenim stolpcem zraka povzroča enakomerno kroženje zraka v prostoru. S tem povzroči mešanje in odpravo zračnih plasti različnih temperatur, kar imenujemo destratifikacija.

Neposredni učinki vključujejo toplejši zrak pri tleh prostora, kjer se ljudje zadržujemo, s tem pa omogoča zmanjšanje nastavitev ogrevanja in neposredne prihranke pri stroških ogrevanja.

Enak učinek ima sistem ob hlajenju prostorov. Z učinkovito odpravo temperaturnih plasti odpravi t.i. hladne točke v prostoru, kjer se sicer zbira hladnejši zrak iz klimatskih naprav. Zadrževanje v prostoru je za ljudi prijetnejše, odpravljena pa je tudi kondenzacija kot posledica razlik v temperaturah površin.

Ventilatorje že imamo!

Airius patentirana tehnologija je najučinkovitejša tehnologija za destratifikacijo - odpravo temperaturnih plasti v prostoru.

Običajni stropni ventilatorji so neučinkoviti pri večjih višinah prostorov, obenem pa povzročajo moteč prepih in s tem lahko škodujejo tako ljudem, ki se v prostoru nahajajo, kakor tudi opremi.

Enote Airius ustvarjajo počasen in nemoteč tok zraka, ki ob stiku s tlemi ustvarja nežne turbulence, te pa učinkovito in nemoteče odpravijo temperaturne plasti v celotnem prostoru.

Primerjava delovanja standardnega stropnega ventilatorja z ventilatorjem Airius in uporabo dima vas bo prepričala.

Prednosti uporabe Airius destratifikacijskih ventilatorjev

Airius ventilator

Airius destratifikacijski ventilatorji so edina znamka, ki uporablja Airius patentirano tehnologijo statorja.

V primerjavi s standardnimi stropnimi ventilatorji nudijo ventilatorji Airius številne prednosti. Ena je vsekakor učinkovita destratifikacija.

 • Znižanje stroškov ogrevanja za 20-50%
 • Znižanje stroškov hlajenja za 20-40%
 • Vzdrževanje optimalnih bivalnih in delovnih pogojev v prostoru
 • Znižanje CO2 emisij za 20-50%
 • Hiter povratek investicije, tipično 12-24 mesecev
 • 3-letna garancija
 • Primernost za vsak prostor
 • Dokazana tehnologija
 • Zahtevajo minimalno vzdrževanje
 • Zelo nizki stroški obratovanja
 • Reciklirajo toploto v prostoru
 • Zmanjšanje stopnje kondenza v prostoru
 • Zmanjšanje obrabe klimatskih naprav
 • Enostavna namestitev brez dodatne opreme
 • Majhne, nemoteče velikosti in barvne različice
 • Samostojno delovanje ali povezava v sistem
 • Dobro sodeluje z vsemi vrstami klimatskih naprav
 • Brez motečega prepiha